Globe Globe Swarovski

Length: 15 cm, Height: 13 cm, Depth: 23 cm

Globe Swarovski

Iron Fininshing Gold & Plastic

Specification

Dimension

Length: 15 cm
Height: 13 cm
Depth: 23 cm